Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie of COCON is in het Belgische federale systeem, de instantie die verantwoordelijk is voor de monocommunautaires Nederlandse instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit is een tweetalig statuut. Er zijn, ook binnen de regio een Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Vaardigheden

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de gemeenschap zaken in verband met eentalige instellingen die uitsluitend voortgekomen uit de Vlaamse Gemeenschap.

Ze geniet van de rechtsmacht van een bekwaam organisator en heeft een regelgevende bevoegdheid. Het is onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap.

In tegenstelling tot de Franse Gemeenschapscommissie, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet, door overschrijving wetgevende bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap.

Historisch

De Vlaamse Commissie voor Cultuur is opgericht in 1971 om te oefenen in de Brusselse agglomeratie, culturele vaardigheden.

In 1989, na de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie is opgezet en te slagen de Vlaamse Commissie cultuur.

In 1995, de Vlaamse Gemeenschapscommissie de opvolger van de voormalige provincie Brabant in het kader van haar bevoegdheden.

Compositie

De commissie is samengesteld uit een uitvoerende en een wetgevend orgaan.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De twee Nederlandse ministers en de Nederlandse staatssecretaris van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een Brussels lid van de Vlaamse Regering woont met raadgevende stem, de vergaderingen van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit 17 leden van het Nederlandse parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.