Spectroscopie van energieverliezen

Het energieverlies spectroscopie is een analysetechniek waarin het te analyseren materiaal wordt blootgesteld aan een elektronenbundel waarvan de kinetische energie in een relatief smalle bandbreedte. Sommige van deze elektronen zal inelastisch interacties met het monster, wat betekent dat ze energie verliezen en dat hun paden zal lijden lage en onvoorspelbaar afbuiging ondergaan. Dit energieverlies kan worden gemeten met een energie analysator en geïnterpreteerd door bepaalde fysische verschijnselen die uiteindelijk over het monster. Inelastisch interacties omvatten de excitatie van fononen, de overgangen tussen elektron schelpen, opwinding plasmonen, ionisatie verlies en interne electron Cherenkov Effect. Ionisatie door het verlies van elektronen van de binnenlaag zijn bijzonder nuttig om de elementaire samenstelling van het monster. Zo zou men veel elektronen ondergaan een energieverlies van 285 elektronvolt vinden omdat juist de benodigde energie om een ​​elektron extraheren vanuit een interne koolstof. Dit zal informeren over het monster koolstof samenstelling. Door het observeren van het spectrum dat het energieverlies, kunnen we de elementaire samenstelling van het monster en het percentage van de verschillende elementen te schatten. De hoeken van de dispersie kan worden gemeten en informatie geven.

De spectroscopie van energieverliezen is ook bekend door zijn Engels acroniem, EELS