September 1872

Evenementen

  • Bakounisten verdeeld tussen marxisten en het Congres van de Internationale Arbeiders Vereniging in Den Haag.
    • Federalistische en anarchistische beweging in de mediterrane regio's in Spanje. Repressie. De regionale federatie verdeeld tussen marxisten en bakoenisten. Paul Lafargue, Marx 'schoonzoon gevestigd in Madrid New Madrid Federatie.


  • 1 september: het begin van het bewind van koning Zulu Chettiwayo zoon van Mpande. Het brengt een machtig leger, getraind door de methoden van Chaka samen.
  • 4 september: restauratie van een Frans-Britse condominium over Egypte.
  • 7 september: Interview van de Drie Keizers in Berlijn. Zij het eens over het beginsel van wederzijdse bijstand in geval van agressie door een derde macht. Bismarck, die vreesden dat Frankrijk is een anti-Duitse alliantie met enkele andere Europese landen heeft geleid tot de vergadering.
  • 10 september: de Synode van Constantinopel, de patriarch van de Orthodoxe Kerk verklaard schismatieke Bulgaarse Kerk. Deze beslissing wordt ondersteund door Griekenland vrezen Russische invloed in de regio.
  • 18 september: vroege bewind van Oscar II, Koning van Zweden en Noorwegen.

Geboorten

  • 1 september: Gustave Marissiaux Belgische beeldende fotograaf.

Dood

  • 16 september: Edme-Jean Pigal, genre schilder, tekenaar, graveur en lithograaf Frans