Secure Copy

Veilig exemplaar betekent een veilige overdracht van bestanden tussen twee computers met SSH communicatieprotocol. De term verwijst zowel naar de SCP programma SCP SCP protocol.

Het SCP

Het SCP protocol is gebaseerd op de BSD RCP protocol. In tegenstelling tot de laatste, worden de gegevens gecodeerd tijdens de overdracht naar extracties voorkomen bruikbare informatie uit datapakketten snoof. Het protocol geeft zelf geen authenticatie en beveiliging die nodig is voor de overdracht, het berust dit op het onderliggende protocol SSH.

SCP kan de gebruiker een wachtwoord vereist om een ​​verbinding op afstand tot stand te vragen, terwijl RCP niet in deze situatie.

De SCP-protocol implementeert alleen bestandsoverdracht. Hiervoor wordt een verbinding tot stand met behulp van SSH, SCP vervolgens een server wordt gestart. Het serverprogramma is hetzelfde als het clientprogramma.

Tijdens een upload, de klant stuurt naar de server de bestanden naar keuze worden geüpload bevattende in hun fundamentele eigenschappen. Dit is een voordeel boven het FTP-protocol, dat niet over attributen in een download te omvatten.

Tijdens een afstammeling te downloaden, de klant stuurt een verzoek voor de bestanden en mappen te downloaden. De server voedt dan de cliënt, waaronder submappen. Het downloaden wordt geregeld door de server, is een veiligheidsrisico bij aansluiting op een schadelijke server.

Bij de meeste toepassingen wordt het SCP protocol vervangen door SFTP ook gebaseerd op SSH.