Overheid Kiviniemi

De Kiviniemi overheid is de regering van de Republiek Finland tussen 22 juni 2010 en 22 juni 2011, tijdens de vijfendertigste Parlement van de National Diet.

Coalitie en geschiedenis

Het wordt geleid door de nieuwe premier Mari Kiviniemi liberaal, voormalig minister van Bestuurszaken en Lokale Zaken.

Het bestaat uit een coalitie tussen de Centrum Partij, de Nationale Coalitie Partij, de Groene Liga en de Zweedse Volkspartij, die samen 123 afgevaardigden van de 200 in de National Diet, of 61,5% van de zetels.

Hij volgt de tweede liberale regering Matti Vanhanen vormden een coalitie identiek, na het aftreden van de minister-president, officieel om gezondheidsredenen, maar ook voor het hebben betrokken bij financiële zaken.

Tijdens de parlementsverkiezingen van 17 april 2011, de Kok werd de eerste partij van het land, met een voorsprong van de Sociaal-Democratische Partij van Finland en de Ware Finnen, de Kesk wordt doorgegeven aan een vernederende vierde plaats. De minister van Financiën en voorzitter van Kok, Jyrki Katainen, vervolgens in geslaagd om een ​​regering met de SDP, de Linkse Alliantie, de Vihr, de FOD en de christen-democraten van Finland vormen.

Compositie

Initiaal

  • De nieuwe ministers zijn vetgedrukt, die met gewijzigde functies in cursief.