Open Society

De open samenleving is een concept ontwikkeld door de Franse filosoof Henri Bergson en die met name door de filosoof Karl Popper in De open samenleving en haar vijanden in 1945. Een open samenleving wordt gekenmerkt door een reactieve overheid, tolerant en in welke politieke mechanismen transparent. Het is een niet-autoritaire samenleving, de basis van die vrijheid en mensenrechten zijn.

Concept

Volgens de zin ontwikkeld door Karl Popper in De open samenleving en haar vijanden, een open samenleving is een samenleving waarin de politieke leiders kunnen worden vervangen zonder bloedvergieten, in tegenstelling tot de particuliere bedrijven, waar een staatsgreep is noodzakelijk. Het stelt ook het onderscheid tussen open samenlevingen waarin individuen persoonlijk handelen en magische verenigingen, tribale of collectivistische Deze bedrijven maken geen onderscheid wat valt van de natuurlijke wet en wat valt onder de maat. Mensen niet vragen wat wordt gezien als een magische of heilige oorsprong. Het fundament van een open samenleving is dus het onderscheid tussen wat natuurlijk is recht en wat valt onder menselijke wetten. Haar uitvloeisel is meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de morele keuzes. Voor Popper, het bewustzijn van individualiteit is een onomkeerbaar fenomeen, dat het onmogelijk maakt om permanent terugkeren naar een gesloten samenleving

Popper ontwerp van de open samenleving heeft zijn oorsprong in zijn filosofie van de wetenschap, in het bijzonder in zijn concept van falsifieerbaarheid. De kennis is feilbaar, de maatschappij moet het mogelijk maken de verschillende standpunten te uiten. In claimen één waarheid, het leidt tot het opleggen van een enkelvoudige versie van de werkelijkheid en dus op een samenleving die de vrijheid van denken ontkent. Omgekeerd, in een open samenleving, iedere burger kan zijn eigen mening, dat de vrijheid van denken en meningsuiting en de culturele en juridische instellingen die hen faciliteren vereist vormen. Een open samenleving is een pluralistische en multiculturele naar Popper, te ontdoen van zoveel standpunten.

Politieke vrijheden en gelijke rechten zijn belangrijke kenmerken van de open samenleving, en sociale mobiliteit. Dus, is sociale mobiliteit vaak gebruikt als een maat voor de mate van openheid van de samenleving. Dit punt was al benadrukt door Pericles in zijn grafrede

Democratieën zijn voorbeelden van openbare bedrijven, in tegenstelling tot de dictaturen, en extreme totalitaire samenlevingen waarin particuliere bedrijven zijn.

Het concept is ontwikkeld door Friedrich Hayek in zijn boek Law, Wetgeving en Liberty, deel 3. Hij schrijft: "Het was toen we van aangezicht tot aangezicht de samenleving, of in ieder geval de kleine groep is samengesteld uit bekende en herkenbare leden, open, abstracte onderneming, die niet werd gelast gemeenschappelijke doelen maar alleen door gehoorzaamheid aan dezelfde abstracte regels. Wat de mens had het moeilijker te begrijpen, was waarschijnlijk de enige gemeenschappelijke een open en vrije samenleving waarden waren geen concrete doelen te bereiken, maar alleen abstracte regels door iedereen geaccepteerd gedrag, dat verzekerd het handhaven van een al even abstracte zodat alleen verkregen het individu om een ​​betere kans op succes in haar initiatieven, maar niet openen aanspraken op specifieke activa. "