Milieu in Senegal

Het milieu in Senegal is het onderwerp van toenemende bezorgdheid.

Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen

Wildlife

 • Lijst van soorten vogels uit Senegal

Flora

Milieukwesties

Klimaat

 • Opwarming van de aarde
 • Luchtverontreiniging

Biodiversiteit en de bodem

 • Kusterosie
 • Ontbossing
 • Woestijnvorming
 • Overbevissing

Bijvoorbeeld, sinds 1937, de kust verdwijnt met een gemiddelde snelheid per jaar op de hoogte van Rufisque, bij de ingang van de Dakar. Dit fenomeen is slechts gedeeltelijk te verklaren door de stijging van de zeespiegel als gevolg van opwarming van de aarde. De geringe dikte van het strand sedimenten draagt ​​ook.

Energie

Water

 • Organisatie voor de ontwikkeling van de rivier de Senegal
 • Diama dam
 • Senegalese wateren

Natuurbescherming

 • Lijst van nationale parken en reservaten van Senegal

Afvalbeheer

Politiek

Overheidsbeleid

Sinds 6 juli 2007 en tot 2012 heeft de minister van Milieu en Bescherming van de natuur is Djibo Ka Leyti.

Politieke partijen

 • Milieuactivist Afrikaanse Partij van Senegal
 • Rally van Ecologen van Senegal - The Greens

Communautaire initiatieven

Bevordering van verantwoord toerisme

Toerisme en Milieu, Senegal, 2002 -