Methode Boucherot

De methode maakt het mogelijk Boucherot in sinusvormige spanning en stroom, om het totale vermogen verbruikt door een elektrische installatie uit meerdere elektrische dipolen van verschillende power factor en de totale intensiteit genoemd berekenen.

Deze methode is ontwikkeld door Paul Boucherot mogelijk maakt berekeningen volgens een vector type formaliteit zonder gebruik te zwaar representatie van Fresnel wanneer men in aanwezigheid van vele dipolen.

Algemene oriëntatie

Als deel van een onderzoek van een installatie te berekenen:

  • Het totale vermogen: dit is wat je betaalt.
  • Het stroomverbruik: voor de dimensionering kabels, schakelaars, loskoppelen switch, ... en de keuze van het abonnement.
  • Het totale vermogen factor wanneer nodig.
  • De waarde van condensatoren nodig om de arbeidsfactor te verbeteren.

Stelling Boucherot

Stelling Als een circuit bevat-n-absorberende componenten elk actief vermogen en reactief vermogen Pi Qi dan het totale vermogen circuit check:

Merk op dat dit niet geldt indien duidelijk bevoegdheden: we

Merk ook op dat de aanwezigheid van verstorende kracht wordt als

maar

maar