Les Orientales

De Oriental is een verzameling gedichten van Victor Hugo en gepubliceerd in 1829.

Een flamboyante exotische

Samengesteld uit eenenveertig gedichten zesendertig datum van 1828, het boek, sterk getekend door de philhellenism of rage van het tijdperk voor Griekenland, biedt een reeks van hoge kleur schilderijen van de oostelijke Middellandse Zee.

Maar de pittoreske niet uitputten de rijkdom van de collectie waar de strijders wrijven accenten epische, intieme en zelfs erotische, net als in de afsluitende gedicht, dat door zijn melancholie daling, kondigt de herfst bladeren.

Poëzie en Vrijheid

Het voorwoord claimen voorrechten van vrijheid in de kunst en speelt de provocatie, het aanroepen van de boek "nutteloze boek van pure poëzie."

Hugo lijkt inderdaad gebruik maken van alle haar virtuoze betekent als in de beroemde Djinn, gedicht opgevat als een crescendo en decrescendo; het Oosten is goed voorwendsel voor games van de verbeelding, om verbale inventiviteit en ritmische diversiteit, nog meer dan in Odes et Ballades, duidelijke breuk met klassieke vormen.

Deze ongebreidelde fantasie en weergegeven mag niet dubbel feest dat de collectie domineert verbergen: dat van de Griekse vrijheid en die van Napoleon. De jonge Hugo is ver weg van de conservatieve royalisten die zijn eerste gedichten gevoed. Vrijheid in de kunst onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van de kunst hierin geclaimd door de veelheid van onderwerpen, de verheffing van de passie, morbide fantasie ...

Het voorwoord uitgeroepen tot "in de poëzie, alles heeft burgerschap."