Kernkop

De kernkop duidt een rib boog vervangen van de uitstekende rand zou een vergadering van twee kwartalen of twee kluizen te produceren.

De kernkop takken straalt helften kernkop rond de hoeksteen.

Niet te verwarren met kruisbogen, de oude benaming uit de gotiek en die overeenkomt met de diagonalen ribben gevormd door het snijpunt van twee tongewelven.

Geschiedenis

Tot in de negentiende eeuw, verwijst de kernkop uitsluitend uitstekende ribben van de geribbelde kluis. De acute vorm van deze ribben aangenomen werd later gebruikt om een ​​kluis, een arcade, een deur te beschrijven, een raam gebogen. Zo is in Engeland wees stijl overeenkomt met neogotiek.

Type kernkoppen

  • Stompe of schuim boog: boog gebroken, wordt beschreven als een scherpe en stompe kernkop is de LRU
  • Lancet boog: acute kernkop wees vorm, gebruikt vanaf de dertiende eeuw, toen de ruimte beperkt is
  • Gelijkzijdige boog: boog in tierce punt, beschreven door bogen waarvan de straal gelijk is aan de opening, vooral gebruikt in de veertiende eeuw
  • Lancet boog: boog waarvan de randen vallen onder de middenlijn, zie Moorse Arabische architectuur stijl.
  • Verlaagd boog: boog beschreven door bogen waarvan de straal kleiner is dan die van de opening, vooral gebruikt in de vijftiende eeuw.