Dionysius Phocaean

Dionysius de Phocaean of Phocée Dionysus is een Griekse zeeman van de V eeuw voor Christus. AD bekend door zijn deelname aan de slag bij lade in 494 voor Christus. AD tijdens de opstand van Ionia. Voordat de strijd, maakte hij een toespraak tot zijn Ionische bondgenoten, waarin hij hen vroeg hem de opdracht te geven. Zo begon hij een uitstekende discipline toe te passen in het leger, maar hij zo hard, dat de Ionische soldaten in opstand na zeven dagen en weigerde om de oefeningen verder getrokken. De daaropvolgende gevecht was een ramp voor de Grieken. Gezien deze mislukking, Denys ging naar zee en werd een piraat.

Zijn leven is vrijwel onbekend en we niet hadden deelgenomen aan de slag bij Lade, het zou waarschijnlijk nooit de geschiedenis geworden. Ondanks dit gebrek aan informatie, Dionysius de Phocaean wordt beschouwd als een van de oudste die we kennen van de piraten.

Verband

In de tiende eeuw voor Christus. BC, de Grieken staken de Egeïsche Zee en vestigden op de kusten van Klein-Azië, waar ze stichtten een aantal steden die later zullen ontmoeten in de Ionische confederatie.

Echter, de enorme Perzische Rijk, die in toenemende expansie, bereikt deze steden en legde hun voogdij in 540 voor Christus. AD .. De Perzische overheersing, was echter gering, elke stad behield haar instellingen en gewoonten die aan het gezag van een satraap van de Perzen te accepteren en verzenden van gewapende contingenten deelnemen aan de Perzische campagnes. Toch is de Ionische steden zagen hun onafhankelijkheid geleidelijk worden verlaagd als de Perzen greep de regio's die ze geleverd.

Een expeditie van de Perzen tegen de Scythen in een ramp en het Perzische leger zelfs ontsnapt aan de omsingeling door de loyaliteit van de Griekse contingent. Deze gebeurtenis deed hem denken dat de Ionische steden konden ze zonder al te veel risico in opstand te komen tegen de Perzische overheersing.

Zoals de naam al doet vermoeden, was Dionysius de Phocaean Phocaea, een van de steden van de Ionische confederatie.

Biografie

Het leven van Dionysius de Phocaean is niet bekend voor de slag van de Lade.

Slag bij Lade

Spraak

Het nieuws van een toekomstige Perzische expeditie tegen hen, de Ioniërs bijeengeroepen een algemene vergadering in Panionion. Ze besloten dat ze niet zullen vormen leger, maar ze zullen een aanzienlijke vloot zetten op zee, die, naar Miletus te verdedigen, zal zo spoedig mogelijk te ontmoeten op Lade, een klein eiland tegenover de stad.

Elke stad stuurde schepen naar de strijd en bij aankomst op Lade, had Dionysius de Phocaean Grieken gemerkt dat de laag moreel en leed aan een gebrek aan discipline. Terwijl de geallieerde vloot werden hergroeperen in de plaats, conferenties tussen Ionians bleef Lade. Zoals elk individu vrij was om zijn mening te bieden, Denys, generaal van de Feniciërs, hield een toespraak voor de vergadering waarin hij drong er bij de Ioniërs om meer discipline en vroeg hen hem de opdracht te geven. Deze toespraak is gemeld door Herodotus.

Vertaling van André-François Miot:

Vertaling François Pouqueville:

Vertaling door Pierre Daunou:

Nicolas Boileau Vertaling:

Discours analyse door de Pseudo-Longin

Dionysius de Phocaean lijkt enige beheersing van de kunst van de retoriek, gehuurd door de "Pseudo-Longinus hebben"

"Als hij had willen de natuurlijke orde te volgen, is hoe hij had gesproken:

Ten eerste daarom transponeert het woord heren, en voegt het onmiddellijk na het werpen van angst in de ziel, als de omvang van het gevaar had hem beleefdheid vergeten is te danken aan degenen aan wie de we praten over het starten van een toespraak. Dan keert hij de orde van gedachten; want voordat spoort hen aan het werk, dat is toch het doel, maar geeft hen de reden is om ze te dragen, zodat het niet lijkt te zijn een toespraak bestudeerde het brengt, maar het is de passie die hem dwingt om op de plek te spreken. "

De uitdrukking op de rand van het scheermes was spreekwoordelijke bij de Grieken aan extreme gevaar te schilderen.

Hoe dan ook, Dionysius de toespraak Phocéen rally de Ioniërs déférèrent hem bevel van hun vloot. Hij werd verkozen tot generaal van de Confederate verzameld rond het eiland Lade.

Voorbereiding voor de strijd

Inmiddels is de strijd, dwong hij de matrozen tot continue oefeningen te maken: hij verdeelde de vloot in drie eskaders, hij de schepen in twee rijen om smalle strijd voorbereid, en gewend roeiers om vooruit te komen en overstag te steken afwisselend de ene of de andere lijn, terwijl de troepen stond op het dek met zijn armen en klaar om te vechten. Hij wilde dat de zeilers gewend aan roeien, die in de oudheid was de belangrijkste factor van succes in de gevechten op zee Deze manoeuvres bezet een groot deel van de dag. andere tijden, de vloot stond voor anker.

Crews gehoorzaamde vreugdevol zeven dagen; maar ziekten verbonden aan de hitte van het seizoen, al snel vertraagde de ijver van de zeilers. Vergelijkbare dagelijkse oefeningen gaf veel vermoeidheid aan de Ioniërs, niet gewend aan dergelijke harde werk, uitgeput van vermoeidheid, en verslonden door de warmte van de zon. De Grieken, die zelfs de schaduw van de absolute autoriteit gevreesd, klaagde, eerst met gefluister en geschreeuw, de vermoeidheid die hen het gevoel een Phocéen brutaal. Met de Confederate schepen, belachelijk ze de Feniciërs, die drie schepen had gebracht.

Binnenkort muiten zij, daalde op de oever van het eiland Ladee, gooide een kamp, ​​en zitten in de schaduw van hun tenten, ze weigerden om terug te gaan op de schepen en blijven trainen.

Battle en suites

Dit gebrek aan discipline momentum gealarmeerd sommige bondgenoten, zoals Samos of Lesbiens, die desastreuze gevolgen zagen voor de strijd vooruit. Zo kunnen zij aanvaard voorstellen die namens de Perzen werden gemaakt om hen, ze overliep op het slagveld en ging naar de vijand. De strijd was een ramp voor de Grieken, 120 van de 353 Griekse schepen gevlucht.

In het licht van deze mislukking, Dionysius de Phocaean sluier maakte af met drie Perzische schepen die hij had gevangen, niet voor Phocée omdat hij voorzag dat de stad snel zou worden tot slaaf gemaakt als de rest van Ionië, maar voor Phoenicia. Op deze kust, vond hij koopvaardijschepen, vielen hen en won een hoop geld, en zochten hun toevlucht in Sicilië, waar hij bleef de piraat zaken, stroom op de Carthaagse schepen, Feniciërs en de Tyrrheense die werden gezien als bondgenoten Perzen, en spaarde alleen die van de Grieken. Denys en wreekte zijn Phoceens burgers vermoord en tot slaaf gemaakt.

Het is dan niet bekend is wat er van hem geworden.

Andere Ionians die vluchtte Persia werd ook piraten, zoals Histiaeus.