Canadese deelname politie in vredesoperaties

Twintig jaar, heeft Canada de politie onder verschillende vredesmissies van de vrede in het buitenland ingezet. Deze betrokken bij de reorganisatie en het versterken van de politiediensten in de landen die een conflict of opschudding hebben ervaren agenten. Door te helpen de buitenlandse politie beter in staat zijn om de openbare orde, de Canadese politie te handhaven, in samenwerking met internationale partners, bijdragen aan het creëren van een veiliger en stabieler klimaat in deze landen.

Canadese inzet systeem: een samenwerkingsverband federatief model

Canadese politie organisaties die betrokken zijn bij de inspanningen van Canada's vredesoperaties gecoördineerd door de Royal Canadian Mounted Police. De eerste Canadese politie implementaties vond plaats in 1989 met de inzet van honderden RCMP officieren in Namibië.

Sinds 1995, ambtenaren van de gemeentelijke, provinciale en regionale politiediensten hebben toegevoegd aan hun collega's van de RCMP. In 2010 is het aantal van de Canadese politie buitenland zijn samengesteld uit ongeveer 70% van de provinciale en gemeentelijke politie. Politieagenten zijn geselecteerd, voorbereid en uitgeleend door hun organisatie om de RCMP dat alle Canadese politie missies coördineert. Sindsdien werden ongeveer 2800 Canadese politie implementaties in 2300 gemaakt in meer dan 50 vredesmissies.

In 2010, de Canadese politiemissie kwam vooral uit de RCMP, de Sûreté du Québec en de politie van de stad Montreal, in aanvulling op de bijdragen van het ministerie van Openbare Veiligheid Saguenay, van de stad politie Quebec City, Openbare Veiligheid Rivière-du-Loup en de politie van St. Jerome, en de Provinciale Politie van Ontario.

Van de nota, de Canadese politie deelnemen aan vredesoperaties van diverse internationale organisaties: Verenigde Naties, de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zijn voorbeelden. De regeling op de Canadese politie gesloten tussen verschillende afdelingen gebruikt om het aantal en de locatie waar de Canadese politie zullen worden ingezet beslissen. De overeenkomst werd herzien in 2006.

De inzet van vredesoperatie politie systemen meestal afhankelijk van de politie-systeem in het land aanwezig. Het kan worden gecentraliseerd, federated, of gebruik maken van particuliere middelen.

Lopende opdrachten

Canadese politieagenten aanwezig zijn op de volgende theaters van de activiteiten:

 • Haïti
 • Afghanistan
 • Soedan
 • Ivoorkust
 • Kosovo
 • Israël

Stabilisatie van de Verenigde Naties in Haïti

 • Deelname van de Canadese politie sinds 2004 =
 • Belangrijkste werktaal = Frans
 • Army - leger ongewapende =
 • Duur van de Opdracht = negen maanden
 • Aantal toegestane implementaties = 150

Sinds 2004, het werk van de leden van de Canadese politie in Haïti is een onderdeel van het stabilisatie- missie van de Verenigde Naties in Haïti. Het wettelijk mandaat dat de VN verteld MINUSTAH is dan te helpen herstellen en de rechtsstaat, de openbare veiligheid en de openbare orde in Haïti te handhaven). De missie is dan ook om de stabilisering van het land, het houden van vrije verkiezingen en de wederopbouw van de Haïtiaanse instellingen in een klimaat van veiligheid te waarborgen. De component politie van het mandaat van MINUSTAH is om een ​​veiligere omgeving te creëren en "te helpen de overheid bij het toezicht, de herstructurering en de hervorming van de Haïtiaanse Nationale Politie, in overeenstemming met de normen van de democratische politie." UNPOL ingezet in Haïti zijn gewapend, maar ze hebben het mandaat om de wetten af ​​te dwingen niet. De aanwezigheid van de Canadese politie zal dan merkten veel op het onderzoeksplan, de intelligentie, de herstructurering van de Haïtiaanse politie, of aan de Haïti Police Academy. Merk echter op dat de deelname van Canada aan de wederopbouw van Haïti veiligheidstroepen nog bestond vóór MINUSTAH. In feite zijn de Canadese politie ingezet in Haïti in een wederopbouw sinds de vroege jaren 1990.

De aardbeving van 12 januari 2010 in Haïti, maar kwam wisselaar. De oorspronkelijke doelstellingen van de missie worden nu toegetreden tot de dringende behoeften van de wederopbouw en de stabilisatie van het land. Op 19 januari 2010 heeft de stemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de resolutie 1908 goedkeuring van een verhoging van de militaire en civiele MINUSTAH; dan stemt in met de inzet van extra militaire 3500, ten bedrage van 8940 de totale rekening van de vredestroepen in het land, en de toename van de aanwezigheid van de civiele politie nu het dragen van hun aantal in 3711.

Om extra steun te verlenen aan de Haïtiaanse bevolking, de Canadese regering kondigde na de aardbeving, de politie in Haïti varieerde van 85 tot 150. Met ingang van 1 juli 2010, heeft Canada 131 UNPOL dus Haïtiaanse bodem .

Canadese politie missies in Afghanistan

 • Canadese politie deelname: sinds 2007
 • Voertaal: Engels
 • Army - ongewapende: leger
 • Duur van de Opdracht: negen tot twaalf maanden
 • Aantal Authorized implementaties: 50 totaal voor missies in Afghanistan

VN-missie in Afghanistan

De VN-missie in Afghanistan is gericht op vrede en stabiliteit in het land te bevorderen door het leiden van de inspanningen van de internationale gemeenschap, samen met de regering van Afghanistan om het land weer op te bouwen en versterken van de fundamenten van vrede en van de constitutionele democratie. De Canadese ervaring politieagent toegewezen aan UNAMA in Kabul zal ervoor zorgen dat de Canadese medewerkers een bijdrage leveren aan de inspanningen van de missie om de wederopbouw van de nationale politie van Afghanistan en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kandahar Provinciale Reconstructie Team

Het Provinciaal Reconstructie Team in Kandahar is een Canadese militaire en civiele wederopbouw operatie. Getroffen Canadese civiele politieagenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de grondwet en de oprichting van de lokale Afghaanse politie. Daarnaast bieden zij advies over logistieke ondersteuning, bekijk de politie methodes en aanbevelingen in dit verband.

Commando van de gemeenschappelijke veiligheid Transitie in Afghanistan

Commando van de gemeenschappelijke veiligheid Transitie in Afghanistan wordt gemaakt van civiel en militair personeel, en in de eerste plaats gericht op het creëren van een ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel te trainen en uit te rusten van de Afghaanse nationale politie te voorzien. Het doel kritiek van de Canadese politieagenten worden ingezet is volledig operationeel PNA te maken, maar ook verbetering van de verantwoording en het bewustzijn van de gebieden waar de coalitie Afghanen kunnen helpen om het pad van zelfvoorziening nemen verhogen.

Politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan

Zoals beschreven in artikel 3 van het gemeenschappelijk optreden van 30 mei 2007, EUPOL Afghanistan "een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming onder Afghaans gezag van een duurzame en effectieve apparaten op het gebied van civiele operaties de orde, die zorgt voor een passende interactie met het strafrechtsysteem in het algemeen, in overeenstemming met de inspanningen van de Gemeenschap, de lidstaten en andere internationale actoren voor institutionele opbouw. Daarnaast zal de missie van het hervormingsproces te ondersteunen op weg naar een betrouwbare en efficiënte politiedienst, die, in overeenstemming met de internationale normen, binnen het kader van de staat recht en de mensenrechten eerbiedigt. "

Canadese ambassade in Kabul

De senior adviseur van de politie / verbindingsofficier wordt de ondersteuning van de Canadese ambassade in Kabul door het verstrekken van deskundig advies over de hervorming van de politie, op basis van geconsolideerde begeleiding van DFAIT, haar expertise persoonlijke en die van de verschillende Canadese civiele politie contingenten in Afghanistan. Nogmaals, dit is om de overgang van de nationale politie te bevorderen naar een modern en duurzaam politiewerk.

United Nations Operation in Ivoorkust

 • Canadese politie deelname: sinds 2004
 • Voertaal: Frans
 • Army - ongewapende: Unarmed
 • Duur van de Opdracht: negen maanden
 • Aantal Authorized implementaties: 5

De rol van de Canadese VN-politie in Ivoorkust binnen UNOCI is om de crisis resolutie proces te begeleiden. Het mandaat van de missie is om te helpen herstellen van een politie-aanwezigheid in het land om de bevolking veilig te stellen, adviseren de lokale overheden over de herstructurering van de veiligheidsdiensten en bieden professionele expertise om de lokale politie en de gendarmerie.

Daarbij moet de rol van veiligheid toegekend aan UNPOL bijdragen aan de organisatie van transparante en vreedzame verkiezingen. Ook zijn VN-politie betrokken bij de ontwapening, demobilisatie en reïntegratie, en ondersteunt het werk van de gemengde brigades aanwezig op de groene lijn die het land scheidt in twee delen.

Politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

 • Canadese politie deelname: sinds augustus 2008
 • Voertaal: Engels
 • Army - ongewapende: Unarmed
 • Duur van de Opdracht: een jaar
 • Aantal Authorized implementaties: 2

Dit politiemissie wil bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame en doeltreffende politiestructuur onder Palestijns gezag die aan de hoogste internationale normen. Canadese politie toegewezen aan dit bureau is verantwoordelijk voor de beoordeling van de opleidingsbehoeften van de Palestijnse politie en bieden coaching, training, personeel, apparatuur en het professionalisme van haar leden.

Canadese missie in Soedan

 • Canadese politie deelname: sinds 2005 en 2007
 • Voertaal: Engels
 • Army - ongewapende: Unarmed
 • Duur van de Opdracht: negen maanden
 • Aantal erkende implementaties: 25 voor twee missies
 • Volgende inzet: februari 2009

Advance-missie in Sudan VN

De politie van de Vooruitgang van de VN in Sudan een bijdrage leveren aan de herstructurering van de politie van Zuid-Soedan. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de basis politie functies en zorgen voor een moderne politie, efficiënt, eerlijk en onpartijdig, dat de rechtsstaat, de mensenrechten en aanvaardbare gedragsnormen internationaal respecteert.

Missie van de VN en de Afrikaanse Unie in Darfur

De voornaamste doelstellingen van de Canadese VN-politieagenten die betrokken zijn bij de VN-missie en de Afrikaanse Unie in Darfur zijn ontworpen om te helpen creëren van een gunstig klimaat voor nationale verzoening, duurzame vrede en stabiliteit in Soedan. Daartoe Canadese politie nauw samen te werken met de gemeenschappen in Darfur, de regering van Soedan, de VN militaire, humanitaire organisaties en andere belangrijke partners. De politie in Darfur déplyés vooral bezetten de kampen van ontheemden en werken om de veiligheid en beveiliging van de ongeveer 2,5 miljoen mensen die in deze plaatsen wonen te garanderen.