Burgers voor Europa

Burgers voor Europa is een programma van de Europese Unie te helpen de kloof tussen burgers en de Europese Unie. Het oude programma loopt af in 2006. De Europese Commissie 6 april 2005 en heeft het voorstel voor een nieuw programma "Burgers voor Europa" voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. Dit programma moet voorzien EU-instrumenten om Europees burgerschap te bevorderen, zet de burgers in het centrum en bieden hen de mogelijkheid om volledig te zorgen voor hun verantwoordelijkheid als burger van de Europese Unie.

Het programma voor de periode 2007 - 2013 is opgebouwd rond drie assen:

  • "Actieve burgers voor Europa" gaat de burgers rechtstreeks, hetzij via de jumelage activiteiten van de steden of andere vormen van burgers projecten.
  • "Een actieve civiele samenleving in Europa" is maatschappelijke organisaties op Europees niveau, door middel van, enerzijds, structurele steun op basis van hun werkprogramma, en ten tweede, steun voor grensoverschrijdende projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van media.
  • "Samen voor Europa" ondersteunt evenementen met hoge zichtbaarheid, studies en informatie-instrumenten, het aanpakken van een zo breed mogelijk publiek over de grenzen heen, waar Europa tastbaarder voor de burgers te maken.

In het voorstel staat dat het wederzijds begrip, solidariteit en een gevoel van verbondenheid met Europa zijn inderdaad de basis voor burgerparticipatie.

Door hun beslissing om het Europees Parlement en de EU-Raad van oordeel dat het burgerschap van de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten zou moeten zijn.

De voorgestelde begroting voor dit programma voor de periode 2007-2013 235 miljoen euro.

Het Europees Parlement heeft een informatie over de huidige stand van zaken.