Britse Grondwet

De grondwet van het Verenigd Koninkrijk is een set van uncodified constitutionele regels van de wet, jurisprudentie, constitutionele praktijk. De eerste vastgestelde regels terug naar de Middeleeuwen en het Verenigd Koninkrijk is nu een van de slechts twee westerse staten grotendeels trouw aan een gebruikelijke grondwet zijn gebleven. Onder de gebruikelijke regels omvatten het recht om het Lagerhuis te ontbinden door de minister-president, of het ontslag van de gehele kabinet waar zijn beleid wordt uitgedaagd door de Chambers, geen tekst.

Onder het principe van de parlementaire soevereiniteit, is er geen constitutionele toetsing en het Parlement behoudt de bevoegdheid om legaal te veranderen door een eenvoudige wet van de instellingen van het koninkrijk en de fundamentele rechten van het individu.

Origins

De oorsprong van deze oude regels zijn:

André Émond, grondwet van het Verenigd Koninkrijk, de oorsprong tot heden

Basisteksten

Er zijn verschillende basisteksten die deel uitmaken van de grondwet:

  • Magna Carta of Groot-Handvest in 1215,
  • Bill of Rights in 1689, waarin het Engels constitutionele monarchie het verlenen van basisrechten aan burgers en ingezetenen opgericht,
  • Act of Settlement of Act of Settlement in 1701
  • Parlement Act of de wet in 1911, gewijzigd in 1949.
  • Termijndeposito parlementen Act 2011, die de voorwaarden bepaalt voor de ontbinding van het Lagerhuis