Boxplot

In de grafische voorstellingen van statistische gegevens, de doos perceel is een snelle manier om erachter de essentiële profiel van een kwantitatieve statistische reeksen. Het werd in 1977 uitgevonden door John Tukey, maar kunnen onderhevig zijn aan bepaalde aanpassingen als gebruikers. Zijn naam is de vertaling van Box en Whiskers Plot.

Principe

De boxplot vat slechts enkele kenmerken van de bestudeerde positie karakter. Dit schema wordt voornamelijk gebruikt om hetzelfde karakter te vergelijken in twee populaties van verschillende afmetingen.

Deze trek een rechthoek van het eerste kwartiel en het bovenste kwartiel dwars door het midden. Deze rechthoek is voldoende voor het vak grafiek. Wordt vervolgens de einden van segmenten leidt tot extreme waarden of om de eerste en negende deciel, of 5 en 95 percentiel toegevoegd. Dit heet boxplot diagram of grafiek benen.

Historisch

In het schema in Tukey doos, moet de lengte van de 'snorharen' 1,5 keer de interkwartielafstand zijn. Deze diagrammen Tukey werden toegepast, waar data vaak kan worden gemodelleerd met behulp van een normale verdeling; in dit geval de theorie blijkt dat de uiteinden van de "whiskers" en grenzen de eerste 99 percentiel: deze diagrammen werden voornamelijk gebruikt om de aanwezigheid van datadiensten detecteren.

Ze zijn ook aangewezen onder de vocalen benen dozen of Box Plot.