Boog van Constantijn

De Boog van Constantijn is een triomfboog in Rome, gelegen tussen het Colosseum en de Palatijn. Het is vandaag de rione Celio, de oude weg triomfen.

Het werd gebouwd door de Romeinse Senaat om zowel de overwinning van Constantijn tegen Maxentius bij de Milvische brug te herdenken op 28 oktober 312 en de 10 jaar aan de macht. Opende 25 juli 315, is de laatste van de reeks triomfbogen in Rome, waar hij zich door zijn systematisch gebruik van vroegere monumenten hergebruikt.

Overzicht

De boog maatregel hoog, breed en diep. Het heeft drie vensters: de centrale baai is de grootste, met een hoog en breed, terwijl de zijdelingse passages meten hoog en breed. Het onderste deel van het gebouw is opgebouwd uit blokken marmer, terwijl het bovenste gedeelte de zolder, metselwerk bekleed met een marmeren fineer. Een trap is ondergebracht in de dikte van de boog; is toegankelijk via een deur zich hoog op de zijde van de kant van de Palatine.

Het algemene ontwerp van het monument, met een centraal deel opgebouwd door vier vrije kolommen en een zolder met een monumentale inscriptie in het centrum, is geïnspireerd door de Boog van Septimius Severus model van het Forum Romanum. Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat het onderste deel van het gebouw uit in feite een ouder gebouw, waarschijnlijk van de tijd van Hadrianus plaats van de constructie van de IV eeuw.

De boog aan weerskanten van de Via Triumphalis, de weg die door de keizers, wanneer ze in de stad om hun overwinning te vieren. De route van deze weg begint bij het Champ de Mars, wat leidt tot het Circus Maximus en toerde de Palatijn. Onmiddellijk na het oversteken van de Boog van Constantijn, de zegetocht draait naar links en volgt de Via Sacra naar het Forum Romanum en het Capitool, het oversteken van zowel de Boog van Titus en de Boog van Septimius Severus.

In de Middeleeuwen, de Boog van Constantijn werd opgenomen in één van de familie bolwerken van Rome. Restauratie wordt uitgevoerd voor de eerste keer in de jaren 1990.

Decor

Zoals momenteel behouden, ondanks de moderne en hedendaagse restauraties, het decor van de boog is heel anders dan de oorspronkelijke staat: beide verdwenen beeldhouw groep dat het gekroond, en die misschien Constantijn vertegenwoordigd op een wagen dat het grootste deel van de gekleurde steen fineer coaten van de gevel blijft er slechts fragmenten van porfier aan de noordzijde. De belangrijkste decoratief element is de fries gesneden vernietigde dat werd uitgevoerd rond het monument, symmetrisch met de Constantijnse fries aan de bovenkant van het middelste deel, net onder het penthouse van de kroonlijst. Aangenomen wordt dat deze fries als het bevatte een verhaal cyclus op de verovering van de macht door Constantijn.

De inrichting van de boog hergebruikt grote fragmenten van de oudste monumenten die een nieuwe betekenis in de context van de Constantinian gebouw te verkrijgen. Op dit gedenkteken van de overwinning van Constantijn, de nieuwe legendarische fries beeltenis van zijn Italiaanse campagne is de belangrijkste belangrijke reden: het viert de keizer, in zowel de militaire als civiele functies.

Andere iconografische motieven versterken dit programma: de decoratieve elementen uit de monumenten van de Gouden Eeuw Imperial, onder Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius, en hergebruikt op de boog, Constantine zijn in lijn met deze modellen keizers . Zij roepen het beeld van vrome en overwinnaar leider.

Met behulp van deze investering wordt ook uitgelegd door de boog snelheid van de bouw, begonnen eind 313 ten vroegste en klaar voor de opening in de zomer van 315: is schuld van de tijd die nodig is carve nieuwe landvormen dat architecten bestaande onderdelen hergebruikt. Een derde verklaring is soms ook ingeroepen, technische onvermogen van Romeinse beeldhouwkunst workshops in de vierde eeuw, werken van vergelijkbare kwaliteit te produceren met die van de tweede eeuw: de plundering van vroegere monumenten vormen de impliciete erkenning van deze techniek en minderwaardigheid artistieke langs het bewonderen van de erkenning van het werk van de voorgaande periode. Deze interpretatie is echter iets meer terughoudendheid, door de herwaardering van de esthetiek die de kunst van late oudheid overheerst: algemeen wordt ook aangenomen, hetgeen wordt bevestigd door sommige werken, met name in de minor arts kunstenaars van die tijd had de technische middelen te benaderen indien niet gelijk aan de classicisme van hun voorgangers. Een belangrijk argument voor deze herbeoordeling is de kwaliteit van de portretten van Constantijn en Constantius Licinius of Recut uit de portretten van de keizers van de tweede eeuw, zowel op tondi van Hadrianus tijd op grote panelen het bewind van Trajanus, of dat van Marcus Aurelius.

Deze verschillende verklaringen sluiten elkaar niet uit elkaar en kan helpen goed voor de herinvesteringen in dit monument. Deze praktijk is ook uitzonderlijk in niets op het moment, omdat veel monumenten opgericht tijdens het bewind van Constantijn maken ook veel gebruik van hergebruikt: het is bijvoorbeeld het geval voor de eerste basiliek van St. Peter's in Rome of nog vele monumenten van de nieuwe keizerlijke hoofdstad, Constantinopel.

Penthouse

Boven de centrale baai, bezet de eerste vermelding in het centrale plein van de zolder. Het is identiek aan de twee gevels van de boog. Aan weerszijden van deze inscriptie, met uitzicht op de twee baaien kant is een paar panelen met reliëfs zijn er dus acht in totaal op de boog. Ze komen uit een onbekende monument opgericht ter ere van Marcus Aurelius, en vertegenwoordigen:

 • Aan de noordzijde, van links naar rechts, respectievelijk:
  • De ingang van de keizer in de stad Rome na de campagne;
  • De keizer verliet de stad en begroet door een personificatie van de Via Flaminia;
  • De keizer verspreiden geld aan de mensen;
  • De keizer ondervragen een gevangene Germain.
 • Aan het zuidelijke front, van links naar rechts, respectievelijk:
  • Een gevangene vijandelijke leider bracht voor de keizer;
  • Andere vijandelijke gevangenen voorgelegd aan de keizer;
  • De keizer sprak de troepen;
  • De keizer opofferen van een varken, een schaap en een stier.

Deze acht panelen, en drie anderen in het Museum van het Capitool, komen uit een monument vieren van de triomf van Marcus Aurelius in 176 van de Sarmaten in 169-175 van de oorlog. Op het achterpaneel van largitio, het portret van de zoon van Marcus Aurelius, Commodus, werd ontruimd na de veroordeling van zijn geheugen door de Senaat in 193. De portretten van Marcus Aurelius op deze reliëfs zijn eigenlijk de restauraties XVII eeuw in de oorspronkelijke staat van de boog, zij werden opnieuw gesneden Constantine vertegenwoordigen.

Op de top van elk van de zes zuilen framing de ramen, is er een standbeeld van de Dacian gevangene, waarschijnlijk genomen op het Forum van Trajanus.

Het is tevens behoren ook de twee grote panelen die de korte zijden van de zolder en scènes van Dacian oorlog versieren. Ze komen, als de twee reliëfs op de zijkanten van de centrale doorgang, een grote fries vieren overwinning op de Dacians. Ze moest de oorzaak van het Forum van Trajanus of in de kazerne van de cavalerie op de Caelius vinden. Trajan cijfers voor deze panelen werden bewerkt op dezelfde wijze als die Hadrian medaillons, aanpassen aan de nieuwe Keizer.

Hoofddeel

De algemene structuur van de voorgevel is aan beide zijden van de boog. Het wordt gedeeld door vier Korinthische zuilen gratis, geel marmer van Numidia. Een van hen werd overgebracht voor gebruik in de Sint-Jan van Lateranen basiliek en vervangen door een wit marmeren zuil. De basis van de kolommen zijn ingericht, front, met overwinningen en zijden door barbaarse gevangenen en Romeinse soldaten.

De borstweringen van de centrale boog zijn versierd met reliëfs van de overwinning met een trofee, terwijl die van secundaire bogen hebben personificaties van de rivieren. De reliëfs van de borstweringen, zoals de basis van de kolommen, daterend uit de tijd van Constantijn.

De Tondi Hadrian

Boven elke kant baai, zijn er paren van ronde reliëfs die teruggaat tot de tijd van Hadrianus: de oorspronkelijke monument van deze sculpturen is niet bekend, maar er wordt aangenomen dat hij gevierd jacht, een van favoriete activiteiten van de keizer. Op Tondi inderdaad opgenomen jachttaferelen en plaatsvervangende offer.

 • Aan de noordkant, dit is van links naar rechts, respectievelijk:
  • Een zwijnen jagen;
  • Een offer aan Apollo;
  • Een leeuw jacht;
  • Een offer aan Hercules.
 • Aan de zuidkant, de medaillons vertegenwoordigen van links naar rechts, respectievelijk:
  • De start van de jacht;
  • Een offer aan Silvanus
  • Een beer jacht;
  • Een offer aan Diana.

De beeltenis van de oorspronkelijke keizer werd herwerkt op alle medaillons te vertegenwoordigen, aan de noordkant, Constantin in jachttaferelen en Licinius of Constance I, de vader van Constantijn, in het offer scènes, en vice versa op de zuidkant.

De reliëfs, die ongeveer in diameter, werden omlijst porfier: het is alleen te vinden aan de noordzijde van het gebouw. Vergelijkbare medaillons Constantijns tijdperk, maar dit keer waren op de korte zijden van de boeg geplaatst: zij vertegenwoordigen de wagens van de Rijzende Zon aan de oostzijde, en de Maan aan de westkant.

De Constantijnse fries

De belangrijkste hedendaagse bas-reliëf van de boog van de constructie is het historische patroon fries dat zich uitstrekt rond het monument onder de medaillons, op een één band over elke secundaire boog en de korte zijden de boog. Het vertegenwoordigt afleveringen van de Italiaanse campagne van Constantijn tegen Maxentius, waardoor zij overgegaan tot het monument. De fries aan de westkant begint met de plaats van het vertrek van Milan, blijft aan de zuidkant met de belegering van een stad, waarschijnlijk Verona, die een grote rol gespeeld in de oorlog in Noord-Italië. Het is op dit front dat wordt voorgesteld als de strijd van de Milvische brug, met de zegevierende leger van Constantijn en de vijand verdrinken in de Tiber. Aan de oostkant van het monument, het fries toont Constantijn en zijn leger het invoeren van Rome. Opvallend is dat de kunstenaar heeft vermeden in dit geval het gebruik van de iconografie van triomf, waarschijnlijk omdat Constantijn niet wenst te verschijnen in triomferen over Rome. Aan de noordkant, die de stad gezichten, twee bands vertegenwoordigen de daden van de keizer na de val van Rome: Constantijn is voor de burger op het Forum Romanum, en overgaat tot een uitkering in contanten.

De stijl van de Constantijnse reliëfs tijd

Side Reliëfs in de doorgangen

In de centrale doorgang op elke muur is een van de grote tekenen van de oorlog van Trajanus tegen Dacians. In de zijkant passages werden geplaatst acht bustes die zijn beschadigd dat van niet geïdentificeerd.

Inscripties

De belangrijkste inscriptie was oorspronkelijk in bronzen letters. Het is nog goed leesbaar dankzij holten waarin de brieven zijn vastgesteld en de bevestigingsgaten die overblijven. De tekst is het zelfde op beide fronten en leest:

Vertaling:

De woorden instinctu divinitatis hebben veel commentaar geweest. Het toont over het algemeen het teken van religieuze overtuiging te veranderen Constantijn de christelijke traditie, vooral Lactantius en Eusebius van Caesarea meldt dat Constantijn had een visioen van de christelijke god in de campagne, en hij overwinnaar was de Milvische brug met het teken van het kruis, dat hij op de schilden van zijn leger had geplaatst. Maar hoewel Constantijn begon actief ondersteunen van de kerk uit 312, het symbool van de zonnegod Sol Invictus, blijft prominent aanwezig op de officiële documenten van zijn regering met inbegrip van valuta's tot 324. De formulering genoeg golf van de inscriptie op de boog, in deze context, kan verschillend worden geïnterpreteerd vrijwillig, volgens de lezers, en dus voldoen aan zowel heidenen en christenen, na registratie het onderwerp van een compromis geweest tussen de Senaat bestaat uit een oude heidense aristocratie en de nieuwe opvattingen van Constantijn. Maar recente studies tonen aan dat christenen niet de formule van instinctu gebruikten om God instinctu wijzen plaats te verwijzen naar de duivel thuis.

Zoals gebruikelijk is de verslagen vijand niet bij naam genoemd in de registratie, maar alleen een indirecte verwijzing naar "tiran", volgens een terminologie die, met het beeld van een "rechtvaardige oorlog", legt de moord op een onwettig leider, en dus burgeroorlog ontketend door Constantijn tegen zijn collega Maxentius.

Dezelfde boodschap wordt herhaald door twee korte opschriften op de binnenwanden van de centrale passage:

Constantin is als een bevrijder en niet een veroveraar. Hij verloste de stad van bezetting en herstelde vrede.

Boven de zijruiten, andere korte inscripties luiden als volgt:

Vertaling:

Ze stellen ons in staat de triomfboog van Constantijn decennalia, namelijk de tiende verjaardag van zijn bewind, gerekend vanaf 306 dateren, vierde hij in Rome in de zomer van 315. Het is natuurlijk om te veronderstellen dat de boog wordt geopend tijdens dit verblijf in de stad.