Bodenstein getal

Het Bodenstein getal is een dimensieloos getal gebruikt om de buisreactor karakteriseren. Het vertegenwoordigt de verhouding tussen de totale overdracht en overdracht van axiale diffusie.

Het Bodenstein nummer heet Max Bodenstein, een Duitse natuurkundige.

Wordt als volgt gedefinieerd:

met:

  • L - lengte van de buis
  • v - snelheid
  • Dax - axiale dispersiecoëfficiënt


De dispersie coëfficiënt kan worden berekend met de volgende formule:

met:

  • D - diffusiecoëfficiënt
  • v - snelheid
  • dtube - diameter van de buis

Men kan uit deze dispersiecoëfficiënt bereken het bijbehorende Péclet nummer en het Bodenstein getal.


Het Bodenstein getal is een speciaal geval van massale Pecletgetal en wordt vaak gebruikt om de hydrodynamische stroming van het piston-type reactors karakteriseren. Het laat de idealiteit van dergelijke reactor karakteriseren en is een belangrijke parameter voor de studie van de verdeling van de verblijftijd.

Het Bodenstein getal neigt naar oneindigheid wanneer de buisvormige reactor is ideaal, dat wil zeggen zonder terugmenging of diffusie, en 0 wanneer de reactor overeenkomt met een continue reactor onder grondig mengen van de reactiemassa.