Blok van conventionality

De conventionaliteit blok is de set van regels van de wet afgeleid van verdragen en overeenkomsten aangegaan tussen staten of tussen staten en internationale organisaties. Bij uitbreiding, maar ook het recht van de Europese Unie.

Moderne Franse wet, deze normen zijn superieur aan gewone of organische wetten. Echter, als er een internationale overeenkomst is, zoals de Franse Constitutionele Raad, in tegenstelling tot de grondwettigheid blok, de 1958 grondwet moet worden gewijzigd, op straffe van nietigheid van de verbintenis.

Elementen

Dit blok bestaat uit 3 soorten normen:

  • van de normen van het internationaal recht, met inbegrip van, met name, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;
  • EU-normen
    • Gemeenschapsrecht uit met de verdragen van de Europese Unie
    • Gemeenschapsrecht van deze verdragen, met de voorschriften en richtlijnen.

Leer en de communautaire rechtspraak zijn ook verdeeld over de kwestie van de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, die deel uitmaken van deze conventionaliteit blok kan zijn, evenals de geschreven regels.

Hiërarchie

De conventionality blok bevindt zich onder het blok van de grondwettigheid en over de wettigheid blok.

Het principe van de voorrang van het internationale en het communautaire recht afgeleid normen dat deze noodzakelijk zijn en kan een wijziging van de Grondwet nodig om de naleving daarvan te waarborgen. Alle normen van de lagere blokken moeten voldoen op straffe van nietigheid.