Bisdom

Het bisdom is, in de christelijke traditie, de kleinste gemeenschap die 'kerk' genoemd kan worden.

Andere termen betekenis hebben zonder dat volledig dicht synoniemen bisschopszetel, de plaatselijke kerk.

De traditie van de Kerk

Het bisdom omvat:

  • het zien van een bisschop, een kathedraal met een doopkapel;
  • bisschop een opvolger van de apostelen het afgeven van de sacramenten in de naam van de Drie-eenheid;
  • de relieken van de heilige oprichters;
  • een liturgische traditie;
  • een volk trouw;
  • canonieke grondgebied of bisdom.

Een aartsbisdom omvat bovendien een voorrang boven andere bisdommen een set.

Afgeleide richting

De betekenis van het woord bisschop kan echter, uit te breiden tot:

  • het bisschoppelijk stad waar woont een bisschop en waar de kathedraal is gevestigd, dat wil zeggen, de kerk waar hij bedient, zoals de negen bisdommen van Bretagne.
  • de gewone verblijfplaats van een bisschop is om te zeggen, het gebouw waar het nog steeds gevestigd in dezelfde stad: bijvoorbeeld nieuwe bisschop van Angers. Deze residentie kan ook "bisschoppelijk paleis. 'Worden genoemd
  • het land bepaald door de geografische en menselijke omgeving van het bisdom: bijvoorbeeld de drie bisdommen van Lotharingen vormden een provincie van Frankrijk in de zestiende en zeventiende eeuw.

De huidige praktijk van sommige kerken

De bisschop en het bisdom woorden zijn niet synoniem. Maar in sommige Angelsaksische en Latijns-gemeenschappen, het woord vandaag bisdom aan de bisschop woord te vervangen en neem de richting van de plaatselijke kerk.