Bethpage

Bethpage is een plaats van oude Judea, nu een deel van Jeruzalem, die wordt geciteerd in het Nieuwe Testament, voordat Jezus Christus maakt zijn intocht in Jeruzalem.

Nieuwe Testament

  • Matt XXI, 1: "En toen zij naderden Jeruzalem en kwamen tot Betfage waren, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: Gaat heen in het dorp tegenover u, en onmiddellijk u een vinden tethered ezel en een veulen met haar; Breng ze naar mij, na vrijstaand. "
  • Marc XI, 1: "En toen zij naderden Jeruzalem, Beth-fage en Bethanie, vlakbij de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen en zeide tot hen: Gaat heen in het dorp tegenover u, en meteen bij binnenkomst is u een tethered veulen dat niemand in de wereld nog niet heeft bevestigd te vinden; Maak het los en leiden het. "
  • Luke XIX, 29: "Maar toen hij benaderd Betfage en Bethanië, in de buurt van de berg van Olivers, stuurde hij twee discipelen, zeggende: Ga naar het dorp tegenover en, in te voeren vindt u, in gehechtheid, een veulen dat niemand ooit heeft gereden; breng hem, na het losmaken. "

Situatie

Dit dorp was op de grens van de toegestane route, wanneer men liep in Jeruzalem op de sabbat, dat wil tweeduizend ellen zeggen.

Vandaag een Franciscaner kerk is wat wordt gedacht aan de site, de kerk van Betfage, naast het Palms klooster zijn.