Bermering

Bermering is een Franse gemeente in het departement Moselle in Lotharingen.

Aardrijkskunde

Toponymie

  • Vanuit een Germaanse persoonsnaam gevolgd door het achtervoegsel -ingen / -ing.
  • Oude namen: Vermeringa, Bermeringe, Bermeringen, Bermringen, Vermering, Bermering, Bermeringen.
  • Bermeringer Bermringer en achternamen waren uit het dorp, aangehaald in kranten in 1525. En de namen komen overeen met de huidige GENTILE Bermeringeois.

Geschiedenis

  • Village gedeeld tussen kastelenij Haboudange en de heerschappij van Morhange.

Bestuur en beleid

Demografie

In 2012 heeft de gemeente had 244 inwoners. De evolutie van het aantal inwoners is bekend in heel de volkstellingen uitgevoerd in de stad sinds 1793. Uit de eenentwintigste eeuw de werkelijke Census gemeenschappelijke onder worden om de vijf jaar gehouden, in tegenstelling tot andere steden hebben een steekproef per jaar.

Van 1962-1999: INSEE-tellingen; voor de volgende data: de gemeentelijke bevolking.
Histogram van de demografische veranderingen


Lokale Cultuur en Erfgoed

Sites en Monumenten

  • Romeinse overblijfselen.
  • Sporen van een versterkt huis XIV eeuw.
  • Kerk van St. Martin in 1729: 1.806 veranda.

Persoonlijkheden verbonden aan de gemeenschappelijke

Te verdiepen