Bentazon

Bentazon is een werkzame stof van gewasbeschermingsmiddelen, die een herbicide effect heeft, en die behoort tot de chemische familie diazinen.

Regeling

In termen van de regulering van gewasbeschermingsmiddelen:

  • voor de Europese Unie: deze werkzame stof is opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414 / EEG van de Raad van Richtlijn 2000/68 / EG en aan residuen van deze bestrijdingsmiddelen in voedsel in Europa is geregeld
  • voor Frankrijk: deze werkzame stof is toegestaan ​​in de samenstelling van preparaten profiteren van een handelsvergunning.

Fysische en chemische eigenschappen

De fysisch-chemische kenmerken waarvan de grootte wordt hieronder weergegeven, beïnvloeden het risico van overdracht van de werkzame stof aan het water, en het risico van waterverontreiniging:

  • Hydrolyse bij pH 7: zeer stabiel,
  • Oplosbaarheid :,
  • Organische koolstof-water verdelingscoëfficiënt. Deze parameter, merkte Koc, vertegenwoordigt het behoud potentieel van deze werkzame stof op de bodem organisch materiaal. De mobiliteit van het actieve materiaal wordt gereduceerd door de absorptie over de gronddeeltjes.
  • Halveringstijd: 3-21 dagen. Deze parameter, aangeduid DT50, vertegenwoordigen de mogelijke afbraak van de werkzame stof en de afbraaksnelheid in de bodem.
  • Octanol-water verdelingscoëfficiënt: -0,45. Deze parameter, aangegeven log Kow of log P, het meten van de hydrofiliciteit of lipofiliciteit van de werkzame stof.

Ecotoxicologie

In termen van ecotoxicologie, zijn de dodelijke concentraties 50 waarvan de grootte wordt hieronder aangegeven, waargenomen:

  • LC50 vis: & gt; ,
  • LC50 Daphnia :,
  • LC50 algen.

Humane toxiciteit

In termen van toxiciteit bij de mens, de aanvaardbare dagelijkse inname is rond.