Beheer van verzekeringen en herverzekeringen aanvallen en terroristische aanslagen risico"s

Verzekering en herverzekering beheer van de aanvallen en terroristische aanslagen risico's is een Franse economisch samenwerkingsverband.

Doel

De Groepering doel is om vast te stellen en te beheren voor de gemeenschappelijke rekening van de leden van de medeherverzekering overeenkomsten en herverzekering dekking voor schade als gevolg van aanvallen en terroristische aanslagen.

Het concept van een daad van terrorisme of de aanval betekent dat de definitie van het Franse Wetboek van Strafrecht en de tekst daaronder.

De betrokken levensverzekeringscontracten worden gedefinieerd in medeherverzekering overeenkomsten en de bijlagen, met inbegrip van target-levensverzekeringen geschreven door

  • industriële of commerciële bedrijven,
  • de eigenaars of beheerders van grote gebouwencomplexen en lokale gemeenschappen,
  • particulieren, handelaars of ambachtslieden of boeren.

Historisch

De wet van 9 september 1986 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van daden van terrorisme vereist verzekeraars om de financiële kosten te dragen "contracten niet kan schade als gevolg van terroristische daden uit te sluiten. Elke beding buiten beschouwing gelaten. "

Dit is na de aanslagen van 11 september 2001 dat de noodzaak om nieuwe apparaten te introduceren om de dekking van grote risico's worden weergegeven. En in december 2001 is opgezet met een creatie van de Pool-herverzekeringsmarkt oplossing voor "Heavy Risico's" en die leiden tot de oprichting in Frankrijk GAREAT.