Bauernrepublik

Niet te verwarren met de arbeiders en boeren Republiek Asturië.

Een Bauernrepublik in het Frans vertaald door "boer republiek" "republiek van boeren", "Republiek van de boeren", etc. is een oude vorm van de overheid, in de Middeleeuwen Germaanse cultuur in sommige gemeenschappen van kracht. Alternatief voor de plannen beheerst door de macht van de adel en geestelijkheid, werd de gemeenschap geleid door een raad van boeren van hun collega's gekozen. Het werd meestal gebruikt dit type van plan in afgelegen gebieden en moeilijk toegankelijk, zoals kustgebieden, eilanden en gebieden die verder reikt dan moerassen en veengebieden.

Het woord "republiek"

Het is essentieel om te begrijpen van de reikwijdte van de term "republiek" in de zin van "boer republiek", het vertalen van de Duitse term "Bauernrepublik". Vandaag de dag kan een republiek te verwijzen naar zowel een gebied en een politiek regime.

In de historische context, is het geen groot zijn, dat nu overeen met de omvang van een Duitse Landkreis of Nederlandse gemeente. Wat betreft de wijze van beheer kan worden vergeleken met het beginsel van de gemeentelijke corporation. In feite, historici gebruiken de term "republiek" vooral om te benadrukken dat deze gebieden vrij waren, zonder directe macht van een koning. Toch hebben deze gemeenschappen gevraagd of werden gedwongen om vazallen van krachtigere entiteiten blijven.

Voorbeelden

Friesland en Lower Elbe

De Bauernrepubliken zijn vooral ontwikkeld in Friesland, directe uitdrukking van het ideaal van "vrijheid voor de Friezen." Vooral citeert het geval van het schiereiland van Butjadingen, Stadland de regio van het land vandaag wijk Stedinge van Wesermarsch en het land vandaag wijk Wursten Cuxhaven alle vier huidige Nedersaksen en de Dithmarse vandaag wijk Dithmarse van Sleeswijk-Holstein. Al deze kustgebieden waren regelmatig overstromingen van grote formaten, zoals Flood van Allerheiligen in 1532, onder voorbehoud van die duwde de bewoners om samen te komen om gezamenlijk te bouwen dijken en zorgen voor het onderhoud acties om het voortbestaan ​​van hun gemeenschap te waarborgen. Ook de verovering van bouwland was de afwikkeling prijzen van bedrijven mobiliseren van de krachten van de gemeenschap.

Rustringe

Het archetype van de "Bauernrepublik" is in Rustringe en volhardde in dit afgelegen gebied "buiten de Jade", gelegen ten noorden van het moeras aan de Weser estuarium voor meerdere eeuwen. Hier, het is de "Redjeven" magistraten door de boeren, die de macht om recht en gerechtigheid te houden verkozen. De basis van de uitoefening van de macht van Rustringe van redjeven in Asegabuch. Het bureau van redjeven toont de sterke ontwikkeling en de onafhankelijkheid van de gemeentelijke macht in de dertiende eeuw.

Het Verdrag van 1220 gesloten tussen Bremen en Rustringe vermeldt voor de eerste keer een collectief orgaan optreedt als gouvernante instelling. Dit is de "sedecim coniurati terra", namelijk de 'zestien juryleden van het land. " Deze "coniurati" of "consules" van Latijns-bronnen lijken overeen te komen met "redjeven" Friese teksten, als adviseurs. De raad van bestuur wordt jaarlijks gekozen en is een van de onderdelen van de coöperatie constitutionele structuur die door deze gemeenschap. Hij speelt de rol van het overlegorgaan.

De onafhankelijkheid van de Rustringe loopt af in 1514, bij de Slag van Hartward.

Oost en West Friesland

De politieke organen van de vrije boer republieken waren onder de heerschappij van een deel van de grootgrondbezitters, de andere onder invloed van de heren van aangrenzende grondgebied. In feite, de relaties tussen de verschillende Bauernrepubliken voetafdrukken waren vaak vijandig, Friesland wordt gefragmenteerd in een groot aantal kleine entiteiten. Bruiloften en landgoederen zijn soms probeert concentratie van bevoegdheden.

Zo, de verschillende Oost-Friese Bauernrepubliken geleidelijk viel onder het gezag van het huis in de vijftiende eeuw Cirksena. Onder Ulrich Ik von Cirksena, Oost-Friesland in 1464 werd een provincie Rijk. Ondertussen Westfriese valt onder de duim van Bourgondische Circle. In 1648 zijn de twee entiteiten in verband met de onafhankelijke Verenigde Provincies van het Heilige Roomse Rijk na het Verdrag van Münster.

Bremen en Oldenburg

Na twee jaar van de oorlog in 1234 afgesloten met de strijd van Altenesch, het land Stedinge onderwerpt aan het gezag van de aartsbisschop van Bremen en de graaf van Oldenburg, Bremen de prelaten ook het verkrijgen van controle over het land Kehdingen, vervolgens in 1524 het land Wursten. Na lange geschillen met het aartsbisdom Bremen, de Oldenburg County in 1529 erin slaagt om de landen van Butjadingen koppelen.

De boeren van het land Hadeln had meer geluk. Met betrekking tot de XIII eeuw, onder de controle van het hertogdom van Saksen-Lauenburg, deze staat van de Heilige Rijk is vrij klein. Dit zorgt ervoor dat de boeren de uitoefening van hun autonomie regime, tot in de late negentiende eeuw.

Scandinavië

Vergelijkbare systemen van de overheid werden gebouwd in Scandinavië in het algemeen, met inbegrip van IJsland in de twaalfde eeuw. Sommige historici het bestuur van Gotland als Bauernrepublik beschrijven ook voor de komst van de Denen in 1361.

Alpine Space

We gelijkenissen tussen Bauernrepubliken Fries en governance-systemen in Zwitserland, met name in de kantons Glarus bestaande gebieden, Uri, Schwyz en Unterwalden of Landsgemeinde werd verkozen door alle bewoners. De raad, bestaande uit zestig mensen, is het uitvoerend orgaan van het kanton. Deze onafhankelijke gemeenschappen van Alpine boeren verzameld in confederatie met steden, die democratische grondwet ontbrak. Deze sets zijn erin geslaagd om de vorderingen van de naburige graven en hertogen verzetten, tot in de late achttiende eeuw.

De regio Bregenzerwald heeft ervaren in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd een Bauernrepublik, krijgt een eigen raad van bestuur, een eigen grondwet en een eigen jurisdictie.

Sommige Duitse bronnen spreken ook van Bauernrepublik op het geval van de Republiek Escartons Briancon te beschrijven, hebben hele berg gebieden genoten speciale fiscale en sociale veertiende tot de achttiende eeuw.