Battance

Korstvorming is édaphologie, bodemkunde en landschapsecologie, het karakter van de bodem de neiging te desintegreren en vormen een korst op het oppervlak onder invloed van de regen. Het is een uitdrukking van regressie en degradatie.

Mechanismen

Vooral de aftopping factor is dezelfde elementen in de bodem. Slib, zand en klei dat zij bestaat, maar ook het gehalte organische stof. Deze gegevens kunnen worden verkregen na een bodemanalyse.

Op de begane surpiétiné volgende overbevolking van vee of mensen, een oppervlakkige korst vormen en voorkomt het binnendringen van water, terwijl het bevorderen van desintegratie van de oppervlakkige bodem horizonten. Toegenomen erosie, een slechte verticale circulatie van water en waterdamp en zuurstof en de CO2 geproduceerd door bodemorganismen onderhoudt dit fenomeen.

Op geploegde grond met regen, de inwendige druk toeneemt kluiten en de samenhang van de kluit vermindert het effect als gevolg van de kinetische energie van de druppels breken kluiten. Elke zware regen, is er een teveel oppervlaktewater waarin het fijn gemalen verdunt in een fijne slurry die cement drogen van de capillaire inlaten van de bodem.

Symptomen

Korstvorming resulteert in verstopping, vaak zichtbaar voor het blote oog, de porositeit van het oppervlak van de bodem, die de infiltratie van water, luchtcirculatie voorkomt en bevordert watererosie. Abnormale stagnatie van water, de aanwezigheid van een dunne korst wordt blussen indices.

Impacts

Korstvorming vertraagt ​​water en bodem ademhaling ten koste van hun biologische leven en de productiviteit.

Het verhoogt en verzet zich tegen zaailing opkomst na germination.De Bovendien accentueert de erosie fenomeen.

Thermohygrometric het sterk wijzigt de voorwaarden van de kruidachtige laag en de grond albedo

Index berekening blussen

De formule wordt gebruikt om de index van de aftopping te berekenen, na het werk van INRA in Laon, is als volgt: IB = /

Ofwel :.

Remediation

Bestrijding bodem korstvorming na een verfijnde diagnose, is het noodzakelijk om voldoende humuslaag herstel in de bodem. Dit kan gebeuren door een echte braakliggend een belangrijke bijdrage compost en / of RCW gefragmenteerd ... Het is ook preventief of niet surpiétiner modderige grond te dun groeien, vooral op hellingen, Er behoud bodembedekker.

Als verdichting is diep losmaken van de ondergrond wordt vaak aanbevolen.

In brede zaaien culturen stimuleren smeren, zoals ploegen en het behoud van kale grond voor lange periodes.

Daarom zaaien onder plantendek vermindert het fenomeen van de aftopping: een beschermend gewas is geplant in de zomer en de herfst, het is hoog genoeg om de opheffing van het zaaien te beschermen. Deze cultuur wordt vervolgens vermalen winters uitvoer wanneer de zaailingen reeds zijn geïnstalleerd. Een dergelijke cultuur is het genereren van schaduw.