Base Palissy

De Palissy basis is een database op de Franse meubels erfgoed. Het werd opgericht in 1989 en online gezet in 1998 door het ministerie van Cultuur van Frankrijk, Departement Architectuur en Erfgoed.

De naam verwijst naar de keramist Bernard Palissy.

Deze database wordt regelmatig bijgewerkt.

Inhoud

Palissy De database bevat informatie van het departement van historische monumenten en de algemene inventarisatie van het culturele erfgoed, het gaat om schilderkunst, beeldhouwkunst, burgerlijke en religieuze voorwerpen en meubels, monumentale meubilair, glas in lood, muziekinstrumenten, industrieel erfgoed, maritieme en fluviale erfgoed, wetenschappelijke instrumenten, metaalbewerking, grafische kunst, etc.

De basis heeft twee soorten records:

  • Algemene inventaris van het cultureel erfgoed: VIB inventarislijsten ontwikkeld na onderzoek op het gebied van de regionale diensten van de inventaris, alsmede beknopte informatie uit eerdere inventarisaties, tellingen van oude bestanden , etc.
  • Historische Monumenten: referenties gemaakt van beschermende maatregelen in de wet op de historische monumenten in 1913, met de referenties van de gearresteerde indiening en registratie als historische monumenten.

De basis Palissy dus niet alleen identificeert de elementen beschermd als historische monumenten.

De Palissy basis in 2005 opgenomen ongeveer 170 000, waarvan voor de Inventarisatie en 110.000 voor historische monumenten. worden geïllustreerd door de basis geheugen. volledige vormen zijn geassocieerd met documentaires.