Auteursrecht

Copyright in Senegal is alle exclusieve rechten van een auteur op intellectuele werken Senegal. Het wordt geregeld door de wet van 25 januari 2008 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, beïnvloed door de Franse wet en door het auteursrecht.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermt originele werken van de geest, met inbegrip van literaire en artistieke werken. De opname van het werk is het niet noodzakelijk is om de bescherming van het auteursrecht genieten. De auteur geniet van zijn werk op het enkele feit van haar oprichting, een exclusieve onstoffelijk eigendomsrecht tegengeworpen allemaal.

Toegekende rechten

De wet erkent de auteur het exclusieve recht om zijn werk te exploiteren in welke vorm dan ook en monetaire profijt. Economische rechten onder het recht van mededeling aan het publiek, het reproductierecht, het recht van distributie en verhuur rechten. De duur van de bescherming van eigendomsrechten is 70 jaar na het overlijden van de auteur, of 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur in gevallen van gezamenlijke werk.

Uitzonderingen op het auteursrecht

Het werk kan worden legaal gebruikt bekendgemaakt zonder toestemming van de auteursrechthebbende:

 • het gebruik van het werk binnen het gezin
 • het gebruik van het werk gratis tijdens een religieuze dienst in lokalen voor dat doel
 • reproductie voor strikt persoonlijk en privé-
 • de back-up van een computerprogramma
 • te gebruiken voor doeleinden van het onderwijs illustratie onder de vermelding van de auteur en de bron, en dat de communicatie of reproductie non-profit worden uitgevoerd
 • de mededeling van het werk als een parodie, gezien de wetten van het genre
 • analyses en citaten op voorwaarde dat de naam van de auteur en de titels van zijn werken worden genoemd
 • het gebruik van informatie
 • het gebruik van een grafische werk of plastic in een openbare plaats

Naburige rechten

De uitvoerder heeft het exclusieve recht op de mededeling van zijn prestaties aan het publiek per elk proces, de opname van zijn prestaties en de reproductie en distributie van deze binding door verkoop of lease.

Internationale verdragen

Senegal heeft vele internationale verdragen over het recht van auteurs, patenten en handelsmerken zijn toegetreden:

 • de Berner Conventie van 1886,
 • het Verdrag van Rome inzake de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 1961,
 • de TRIPS-overeenkomst van de WTO,
 • het WIPO-Verdrag inzake auteursrecht,

inclusief auteursrechten en naburige rechten van het auteursrecht.

 • het WIPO-Verdrag betreffende uitvoeringen en fonogrammen
 • het Verdrag ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen,
 • de Bangui de oprichting van een Afrikaanse organisatie die zich bezighoudt onder de naam overeenkomst "intellectuele eigendom" onderwerpen zo divers als auteursrechten, patenten en handelsmerken.