Adviserende institutionele review board in biomedisch onderzoek

In Frankrijk werden in het Raadgevend Comité voor de bescherming van personen in het biomedisch onderzoek instanties in de vroege jaren 1990 opgericht tijdens de uitvoering van de genoemde wet Huriet-Sérusclat. Zij waren verantwoordelijk voor het geven van een mening, positief of negatief, voor de uitvoering van een biomedisch onderzoek bij de mens. In de teksten, de mening, slechts adviserende, kunnen worden dan niet gevolgd door de minister van Volksgezondheid. In de praktijk, de verzekeringscontracten genomen om risico's van het onderzoek meestal waaronder een nietigheid clausule in geval van een ongunstig advies van de ethische commissie af te dekken, zonder uitzondering, alleen studies die een positief advies kregen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Hun advies was gebaseerd op verschillende criteria, de belangrijkste zijn om te controleren of het project gehoorzaamde de ethische regels, is de veiligheid van de mensen die deelnemen aan de studie van de beste en laatste, maar dat deze deelnemers formeel had ingestemd op voorwaarde na het ontvangen van een gedetailleerde, begrijpelijk en eerlijk.

Sinds de invoering van de wet op het gezondheidsbeleid van 9 augustus 2004 openbaar gemaakt in het kader van de omzetting van de EU-richtlijn 2001/20 op klinisch geneesmiddelenonderzoek, hebben ethische commissies vervangen door de comités bescherming van personen van wie de vaardigheden en verantwoordelijkheden werden uitgebreid. 40 CPP werden in juni en juli 2006 goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid. Hun territoriale bevoegdheid wordt ondersteund door klinisch onderzoek interregions. De leden van de MPC worden benoemd door de prefect van de betrokken regio en benoemde leden moeten hun verschillende belangen ten opzichte van promotors en Biomedical Research onderzoekers verklaren.

Voor een biomedisch onderzoek kan plaatsvinden in Frankrijk, moet elk project een gunstig advies van een ctp en de toelating van een van de twee bevoegde autoriteiten volgens het onderzoek thema hebben ontvangen.

De reglementaire bepalingen met betrekking tot het nieuwe wettelijke kader voor biomedisch onderzoek in Frankrijk operationeel sinds 27 augustus 2006 en vervangen de wet genaamd "Huriet-Sérusclat".

Equivalenten in andere landen

  • België: Hospital ethische commissies, opgericht bij Koninklijk Besluit in 1994
  • : Institutional Review Board
  • Canada: onderzoek ethische commissie of Research Ethics Board