80 voor Christus. AD


Evenementen

 • 90-88 v.Chr. AD: sociale oorlog tegen Rome. Lex Plautia Papiria.
 • 89-85 v.Chr. AD: eerste oorlog van Mithridates. Battle of Chaeronea. Battle of Orchomenus.
 • 88-87 v.Chr. AD: eerste burgeroorlog tussen Marius en Sulla.
 • 88-87 v.Chr. BC en 85 voor Christus. AD: Seleucidische koning Antiochus XII campagnes tegen de Nabateeërs.
 • Rond 85 voor Christus. AD: de Scythen, die Gandhara, het huidige Pakistan. De koning Maues stelt een Indo-Scythische Koninkrijk met Taxila als hoofdstad.
 • Tussen 85 en 83 v.Chr. AD: de Maides), de Dardaniërs en Scordisci plunderen het heiligdom van Delphi.
 • 83-81 v.Chr. AD: tweede oorlog van Mithridates.
 • 83 voor Christus. BC: Seleuciden verliest het noorden van Syrië.
 • 82-79 v.Chr. AD: dictatuur en constitutionele hervormingen van Sulla in Rome.
 • 81 voor Christus. AD: Roman Sertorius grijpt Tingis.
 • Rond 80 voor Christus. AD: de Remi bouwen oppidum Durocorter op de site die Reims zal worden.

Significante persoonlijkheden

 • Celtill
 • Gnaeus Papirius Carbo
 • Juba I
 • Lucius Cornelius Cinna
 • Lucius Licinius Murena
 • Marius
 • Mithridates VI
 • Sertorius
 • Sylla
 • Tigranes II van Armenië

Uitvindingen, ontdekkingen, inleidingen

 • Een schip dat het Antikythera machine, de oudste bekende gericht mechanisme, zonk in 87 voor Christus. AD ..

Kunst en Cultuur

 • Na de verovering van Athene door Sulla in 86 voor Christus. BC, Philo van Larissa hun toevlucht zochten in Rome. Antiochus van Ascalon volgde hem op als hoofd van de Academie. Hij geeft toe dat een deel van het stoïcisme, met name de theorie van de kennis.
 • Rond 85 voor Christus. AD: de bouw van het heiligdom van Fortuna in Palestrina. Tempel van Cori.
 • Na zijn overwinning op Mithridates VI, Sylla verwijst naar Rome vele kunstwerken geplunderd in de Atheense monumenten vernietigd. Een schip geladen met kunstwerk vloeiende Mahdia.
 • 83-69 v.Chr. AD: reconstructie van de tempel van Jupiter Capitolinus in Rome.
 • Rond 80 voor Christus. AD:
  • De Egyptische cultus van Isis verspreiden naar Rome.
  • Het theater masker wordt verwijderd in Rome.

Economie en Maatschappij

 • Han China: de expansiedrift van keizer Wudi uitgeput de financiële reserves en vereist zijn dood in 87 voor Christus. AD terug naar de legalistische beleid om de schatkist te vullen. De belastingen worden verhoogd, de gerestaureerde staatsmonopolies en gedevalueerde munt. Het lijden van de boeren worden verergerd door de groei van de bevolking, die de omvang van de bedrijven, terwijl de belasting te verhogen vermindert. De families van grootgrondbezitters, tollenaars trotseren van de centrale overheid, het verwerven van een soort belastingvrijstelling. Geleidelijk aan, als het aantal eigenaren van de belastingverhoging ontsnappen, wordt heffingsgrondslag van het rijk verminderd, en de lasten voor de landbouwers onderworpen aan belasting is steeds zwaar, waardoor revoltes boer en banditisme.