3-phosphoglyceric zuur

3-phosphoglyceric zuur of 3-fosfoglyceraat in gedeprotoneerde vorm, afgekort 3PG een belangrijke organische verbinding in biochemie. Alleen de enantiomeer 3-fosfo - glyceraat biologisch actief. Het werkt volgens het geval metaboliet van glycolyse ten opzichte van de ademhalingsketen of een tussenproduct van de Calvincyclus in verband met fotosynthese.

Rol in de glycolyse

Biosynthese

De fosfaatgroep hoog mogelijke overdracht van 1,3-difosfo - glyceraat die tijdens glycolyse kan een fosforyleren ADP naar ATP molecuul aan het 3-fosfo vormen - glyceraat onder invloed van de; Dit is de eerste stap van de glycolyse waarbij energie wordt teruggewonnen in herbruikbare vorm, opgeslagen in ATP.

Degradatie

3-fosfo - glyceraat wordt geïsomeriseerd tot 2-fosfo - glyceraat door fosfoglyceraatmutase.

Rol in de Calvin cyclus

CO2 koolstofdioxide wordt vastgesteld in -ribulose-1,5-bisfosfaat het ribulose-1,5-bisfosfaat carboxylase / oxygenase zeer onstabiele verbinding die uiteenvalt in twee moleculen onmiddellijk 3-fosfo verkregen - glyceraat . Dit wordt vervolgens gefosforyleerd door fosfoglyceraatkinase met ATP molecuul 1,3-difosfo geven - glyceraat.

Rol in de biosynthese van aminozuren

3-fosfo - glyceraat is de voorloper van serine, zelf een precursor van cysteine ​​en glycine via homocysteine ​​cyclus.