2020

2020 is het Europees programma voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode 2014 2020. Het is een voortzetting van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en het programma voor concurrentievermogen en innovatie; Het integreert ook Euratom en het EIT. Het heeft een budget 80 miljard euro.

Belangrijkste verschillen met de vorige programma's

2020 tot heden, volgens de Europese Commissie, de belangrijkste wijzigingen in de kaderprogramma's voor onderzoek dat eraan voorafging. Deze veranderingen worden aangegeven door een nieuwe naam en verschillende veranderingen:

 • Vereenvoudiging van procedures en regels met als doel het verkrijgen van subsidies 100 dagen
 • Openheid voor nieuwe actoren, zelfs met onconventionele ideeën, bevordering van innoverende
 • Ondersteuning van idee tot de marketing van het hele proces
 • Meer steun aan innovaties dichter bij de markt
 • Versterking van de afweging van publieke belangen en maatschappelijke uitdagingen
 • Verhoogde kans voor nieuwkomers en jonge onderzoekers om hun werk te presenteren

2011/808 De mededeling wijst ook de concentratie van de middelen op de belangrijkste prioriteiten:

 • Wetenschappelijke excellentie
 • Industrieel leiderschap, met name in ICT, nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde productie-en systemen voor de verwerking en de ruimte
 • De uitdagingen van de samenleving en in het bijzonder:
  • gezondheid, demografische veranderingen en welzijn
  • voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie
  • veilige, schone en efficiënte energie
  • intelligente transportsystemen, groen en geïntegreerd
  • de strijd tegen de klimaatverandering, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen
  • inclusieve samenlevingen, innovatieve en veilige.

Politieke prioriteiten

Horizon 2020 brengt alle acties van de Europese Unie ten behoeve van onderzoek en innovatie voor de eerste keer in een programma samen.

Het programma is te heroriënteren financiering op drie prioriteiten:

 • Wetenschappelijke excellentie
 • het Industrieel leiderschap,
 • Maatschappelijke uitdagingen.

Bronnen

Referenties

 • ↑ id = "cite_note-2"> ↑ id = "cite_note-3"> ↑ Mededeling van de Commissie - november 2011
 • ↑ COM 808 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020"
 • ↑ Gaillard miljoen Grand Challenges voor 2020, Futuris 2012 Hoofdstuk 4 lezen Online