187 voor Christus. AD

Deze pagina gaat over het jaar 187 voor Christus. AD Julien proleptische kalender.

Evenementen

 • 2 december 188 voor Christus. AD: vroege Rome consulaat van Marcus Aemilius Lepidus en Gaius Flaminius.
  • Afpersing berecht door de tribunes van de mensen in Azië en Scipio Africanus, beschuldigd van het verduisteren van geld tijdens de campagne in Azië. De tribune Tiberius Gracchus Sempronius, maar zijn vijand krijgt schorsing van de procedure tegen Scipio Africanus die met pensioen op Linternum. Lucius Cornelius Scipio Asiaticus veroordeeld. De eigenschappen worden ingevoerd, maar vermijdt gevangenis.
  • De Romeinse senaat moet 12.000 Latijnse kolonisten terug uit Urbs, mede op verzoek van hun oorspronkelijke woningen.
  • Via Aemilia is getraceerd in Italië Placentia te Ariminum.
 • 3 juli: Antiochus III werd gedood tijdens een poging om de tempel van Bel Elymais buit om zijn schuld te betalen aan de Romeinen.
 • 19 juli: het begin van het bewind van Seleucus IV Philopator, de koning van Syrië. Hij probeerde tevergeefs om te gaan met de opkomst van Rome en Pergamum in Azië.
 • 3 september: Marcus Fulvius Nobilior triomf voor zijn overwinning tegen de Aetoliërs. De eerste Griekse atletiekwedstrijden georganiseerd mode in Rome in die tijd, en de eerste grote venatio, die panters en leeuwen inbegrepen.

Dood in 187 voor Christus. AD

 • 3 of 4 juli: Antiochus III.