185 voor Christus. AD

Deze pagina gaat over het jaar 185 voor Christus. AD Julien proleptische kalender.

Evenementen

  • 28 december 186 voor Christus. AD: vroege Rome consulaat van Appius Claudius Pulcher en Marcus Sempronius Tuditanus.
    • De Senaat ontvangt klachten over de annexatie door Philip V van Macedonië Athamania en vooruitgang Thessalië, Perrhaebia en Thracië, waar hij Ainos en Maronea geëist door Eumenes van Pergamum. De Senaat stuurde een onderzoekscommissie in Griekenland.
  • Lente: Tempe conferentie. Thessaliërs Perrhèbes en Athamanes beschuldigen Philip V; Commissarissen van de Romeinse Senaat dan reizen naar Thessaloniki om de kwestie van Maronea en Ainos bespreken met de gezanten van Eumenes. Philip V, heel boos, zei dat zijn trouw aan Rome in de antiochique Oorlog. Commissarissen te geven met de klagers en vroeg de koning om zijn garnizoenen in te trekken en vast te houden aan de grenzen van Macedonië. De commissarissen ga dan naar Achaia, waar de Grieken weigert een algemene vergadering bijeen te roepen om hun publiek te geven.


  • Vroeg bewind in India Brihadratha koning van Shunga.
    • De laatste Maurya Brihadratha wordt vermoord op bevel van zijn generaal, de brahmaan Pushyamitra Shunga die de macht neemt en legt de Shunga dynastie over het centrum van India en de regio Gangetic. Hij regeert tot 149 voor Christus. J.-C .. In het westen richten onafhankelijke republieken. Het koninkrijk Shunga geen gecentraliseerde staat als de Maurya, maar eerder een feodaal koninkrijk te vormen. Het centrum is in Vidisha, in het oosten van Malwa. De gebieden waarop de koning heeft directe controle worden omringd door minder grote staten, die in verschillende situaties van afhankelijkheid, maar waarvan de autonomie wordt bevestigd door het feit dat sommige sloegen hun eigen valuta. Shunga soevereine namen worden bewaard in de Purana. Pushyamitra herstelt de brahmaanse orde en tegen de boeddhistische opvatting van een georganiseerde kerk. Pleitbezorger van orthodoxe hindoeïsme, herstelde hij de oude vedische offers, inclusief offers van paarden.

Geboorten in 185 voor Christus. AD

  • Panaetius van Rodos, stoïcijnse filosoof.
  • Scipio Emilien, algemene en Romeinse staatsman.