155 voor Christus. AD

Deze pagina gaat over het jaar 155 voor Christus. AD Julien proleptische kalender.

Evenementen

  • 5 april: vroeg Rome consulaat van Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, Marcus Claudius Marcellus.


  • Nemen Delminium, de hoofdstad van Dalmatië, door Scipio Nasica.
  • Athene zond een gezantschap naar Rome op het grondgebied van Oropos, voor annexatie die werd veroordeeld door Sycioniens als scheidsrechters gekozen tot 500 talenten te betalen. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie grote scholen van de filosofie: Carneades, Diogenes van Babylon en Critolaus. Diogenes en enthousiaste Critolaus welvarende Romeinse jongeren en studenten. Carneades schandaal door zijn kritiek op de Romeinse imperialisme, toen twee tegenstrijdige conferenties over het thema van Justitie. Cato de Oudere verzoek dat de ambassade van de drie filosofen worden uitgezet, maar niet geluisterd.
  • Xenon en Achaean gezanten Telecles, die verantwoordelijk is om te vragen de Romeinse senaat de terugkeer van de ballingen, falen in hun aanvraag na de interventie van de Praetor A. Postumius Albinus.
  • Claudius Cento, Caius en Lucius Hortensius Arunculeius worden aan Pergamum gestuurd; ze niet aan het conflict met Bithynië en hun terugkeer naar Rome Prusias II zij beschuldigen stoppen voor na slecht ontvangen.
  • Tweede Kretenzische Oorlog onder leiding van Rhodes tegen de Kretenzische piraten.
  • Lusitaanse War: de praetor van Hispania Ulterior Manilius werd verslagen door de Lusitaniërs van punicus. Zijn opvolger Calpurnius Piso werd verslagen op zijn beurt het volgende jaar. Ze verliezen een totaal van 6000 mensen.

Dood

  • Tiberius Gracchus Sempronius, de vader van de Gracchi.