100 tin

Tin 100, aangeduid door Sn, is de isotoop van tin die massale aantal is gelijk aan 100: de atoomkern heeft 50 protonen en 50 neutronen met een 0+ draai voor een atoommassa. Het wordt gekenmerkt door een aardlek 56 864 000 ± 432 000 eV / c en een nucleaire bindingsenergie 824 879 000 432 ± 000 eV.

Deze nuclide is bijzonder om twee redenen:

  • het bestaat uit een "magisch getal" zowel protonen en neutronen;
  • Bovendien telt evenveel neutronen en protonen, dwz 50 nucleonen van elk type, waardoor het tekort in neutronen om een ​​atoom van deze omvang.

Hoewel het "dubbel magisch" is niet stabiel wanneer: het radioactief vanwege de uitgesproken tekort neutronen met een halfwaardetijd van 940-270ms.

Echter, kan het dubbel magische soort de oorzaak van het feit dat de Sn isotoop een haloring waarin een neutron zeer zwak gebonden aan een Sn hart: deze neutron heeft derhalve een functie van uitgezette golf die het een aanzienlijke kans dat ze ver buiten de grens van de kern die door de nucleaire kracht geeft. In het geval van tin 101 Deze bevinding is opmerkelijk omdat het neutron halogeen kernen waargenomen in de nucliden die een hoge overmaat neutronen hebben, dat in dit geval de neutronen tamelijk schaars.